Grundlæggende principper for UV-C-bestråling

UV-C bestråling er en yderst effektiv metode til at fjerne vira fra forskellige miljøer.
Teknologien til UV-bestråling har været kendt i ca. hundrede år og har hovedsageligt været brugt i medicin- og fødevareproduktion. Med den nuværende coronaviruspandemi er der nu yderligere anvendelsesområder, da UVC-lamper er en af de mest effektive metoder til bekæmpelse af bakterier, vira og svampe.

Cellestruktur før UV-C-stråling

Cellestruktur efter UV-C-stråling

Når mikroorganismer udsættes for UV-C-stråling deaktiveres cellernes DNA og RNA. Bestråling med UVC-lys er en effektiv, bekvem, økonomisk og ikke mindst miljøvenlig form for desinfektion. UV-C-desinfektion kræver desuden hverken arbejdsindsats eller brug af kemiske midler. Det er derfor både besparende og miljøvenligt, da det minimerer forbruget af kemiske desinfektionsmidler

Ofte stillede spørgsmål: UV-C luftdesinfektion

Hvad er fordelene ved UV-C luft-desinfektion?
I modsætning til systemer, baseret på kemikalier eller brug af filtre, kræver UVC-luftdesinfektion meget lidt vedligeholdelse, da vores system ikke kræver kemikalier, og har heller ikke filtre, der skal udskiftes. Vedligeholdelsesintervallet for ”UV-Cero 300”-systemet vedrører udelukkende UV-lamperne, og ved normal brug skal disse kun udskiftes efter hver tredje driftsår.

Kan Coronavirus bekæmpes ved at behandle luften med UV-C stråling?
Ja. UV-C ydelsen fra vores UV-C-desinfektionsenhed er mere end den dobbelte af den krævede LD 90-ydelse til bekæmpelse af SARS-CoV-2-vira. LD90 angiver hvilken UV-C-ydelse, der kræves for at dræbe 90% af vira. Vores enheder opnår en dokumenteret virkningsgrad på 99,9% af den behandlede luft.

Hvad er overlevelsesgraden for vira, der bestråles i vores UV-C desinfektionskammer?
I desinfektionskammeret i vores ’UV-Cero 300’-system neutraliseres 99,9% af alle vira (SARS, influenza og andre), der passerer forbi UV-C-rørene, fuldstændigt. Denne høje værdi opnås, ved at luften forbliver i desinfektionskammeret i cirka to sekunder. Knap 2 sekunder er den tid, der er nødvendig for at opnå en virkningsgrad på 99,9%.
Alle relevante data er blevet offentliggjort i en testrapport, som blev udarbejdet efter omfattende test af vores ’UV-Cero 300’-system. Konventionelle filtersystemer dræber eller neutraliserer ikke vira; i stedet bindes vira i filtrene.
Det kan ikke udelukkes, at der f.eks. stadig er aktive bakterier eller vira til stede i filtrene, som kan frigøres, og derved udgøre en risiko for den person, der skifter filtrene.

Spredes aerosoler, når du bruge et UV-C-desinfektionssystem?
Vores UV-Cero-enheder installeres i områder, hvor aerosolerne dannes. Ved at montere enheden højt oppe i rummet, suges aerosolerne direkte op og desinficeres ovenover personerne i rummet. Hvis et rum er større end 50 kvadratmeter, anbefales en ekstra enhed. Således reduceres den afstand luften skal flyttes, før den desinficeres, og derved reduceres cirkulationen af virusbelastede aerosoler.

Hvad er driftsomkostningerne ved et UV-C luftrensningssystem?
Luftdesinfektion ved hjælp af UVC-lys genererer ikke noget affald. UVC-lamperne skal bortskaffes og afleveres på godkendt opsamlingssted for elektronisk affald, når deres levetid er udløbet. Kontrollamper på UV-Cero-modellen indikerer om, UVC-lamperne fortsat fungerer korrekt. Et UVC-rør har en levetid på 9.000 timer. Dette svarer til cirka fire års drift ved normal kontortid. Ved brug af filtersystemer skal de forurenede filtre udskiftes eller rengøres regelmæssigt og i nogle tilfælde bortskaffes som farligt affald. Dette udgør risikoen for, at folk kan komme i kontakt med forurenet materiale.  Producenterne fremsætter anbefalinger om, hvornår filtrene skal udskiftes, men disse er kun generelle retningslinjer. Den aktuelle virusbelastning i filteret måles ikke. Som et resultat kan det ske at filtre bliver udskiftet enten for tidligt (hvilket fører til spild af ressourcer og høje driftsomkostninger over mange års brug) eller for sent, hvilket betyder, at bakterier og vira ikke længere kan filtreres ordentligt og i værste fald frigives tilbage i rumluften. Derved øges sundhedsrisikoen, i stedet for at minimere den.

Hvilke slags rum er UV-C luftrensere egnede til, og hvor mange enheder bør installeres?
Vores UV-Cero 300 behandler ca. 150 m³ per time ved den støjsvage indstilling (= 50% ydelse). Et rum med et areal på 60 kvadratmeter og en højde på 2,50 meter svarer til 150 m³ luft.
En enkelt af vores enheder har brug for cirka en time for fuldstændig at desinficere luften i rummet. Hvis der skrues op for ydelsen, øges hastigheden, men derved også støjniveauet.

Vi anbefaler at installere to enheder til et rumareal på mere end 50 kvadratmeter, fordi:
a) et rum af den størrelse typisk indeholder flere personer.
b) luftmængden behandles på kortere tid - ved et lavere støjniveau.

Er du i tvivl, kan vi hjælpe med at anbefale den optimale opsætning tilpasset til dine forhold.

Hvor er det bedst at placere luftrensningsenheden?
Hvis et luftdesinfektionssystem er placeret i gulvniveau, opnås ikke den ønskede effekt. Partikler eller dråber, der udsendes når en person hoster eller nyser, falder mod gulvet, hvorfra de ikke længere kan fjernes ved luftudsugning alene. Gulvmonterede vakuumenheder suger hovedsageligt støv og tørre partikler. De er ineffektive over for aerosoler, da aerosoler er luftbårne

Med vores system koncentrerer vi os om de aerosoler, der forbliver i luften.
-> https://www.lungenaerzte-im-netz.de/news-archiv/meldung/article/wie-sich-coronaviren-in-der-raumluft-ausbreiten/

Af denne grund er vores UV-Cero-enheder designet til at blive monteret i loftet eller på væggen i loftshøjde.
De skadelige aerosoler findes svævende rundt i luften og ikke på gulvet ...

Skal jeg tænde og slukke for UV-C-luftrensere manuelt?
Dette afhænger af produktet. Den aktuelle version af UV-Cero 300 betjenes ved hjælp af en tænd / sluk-kontakt.

Hvor anvendes UV-C luftrensere?
UV-C luftrensere kan især bruges i lukkede rum, hvor flere mennesker opholder sig.
I situationer, hvor en permanent udluftning ikke altid er mulig, vil det automatisk føre til øget luftforurening med kimbelastede aerosoler.
I disse situationer reducerer vores luft-desinfektionsanlæg verificerbart kimbelastningen i luften og holder den permanent under grænseværdien for infektioner

Hvor skal luftrenseanlæg monteres?
Vores UV-Cero 300 bør monteres i loftet eller på væggen i loftshøjde, da aerosoler normalt forefindes i en højde på 1,50 meter og derover.

WHvem kan installere luft-desinfektionssystemet?
Vores system bør installeres af en professionel montør. Monteringsvejledning medsendes enheden.

Er UV-C luftrensere sundhedsskadelige?
UV-C stråling kan forårsage skade på hud og øjne. Som producent af UV-C systemer har vi indkapslet vores UV-C-desinfektionskammer separat i  metal, for at sikre at ingen UV-C-stråling kan undslippe. Vi har den relevante testrapport der beviser, at vores produkt ikke udgør nogen sundhedsfare. En speciel sikring afbryder straks strømforsyningen, hvis UV-C-desinfektionskammeret åbnes under drift.
UV-C desinfektion har været anvendt med succes i flere år, for eksempel på hospitaler.

Tilbyder I personlig rådgivning om disse enheder?
Det er meget vigtigt for os, at du er fortrolig med vores produkter. Vi rådgiver derfor gerne hvis du har nogle spørgsmål til vores produkter. Du er altid velkommen til at kontakte os via telefon eller e-mail.
På vores hjemmeside finder du alt, hvad du behøver at vide for korrekt anvendelse af vore enheder.

Ekspertudtalelser om UV-C-luftdesinfektion

Nedenstående har vi samlet noget information om brugen af UVC-lys til luft-desinfektion, udarbejdet af eksperter fra regerings- og statskontorer.

Det tyske føderale kontor for strålingsbeskyttelse
Desinfektionsanlæg eller -procedurer, der er sikret mod UV-stråling, udgør med hensyn til strålingsfare ingen risiko for mennesker. Dertil hører anlæg, hvor UV-C-kilden er installeret i en lukket enhed, eller hvor afskærmning af kilden sikrer, at tilstedeværende personer ikke udsættes for UV-C-stråling.
https://www.bfs.de/DE/themen/opt/anwendung-alltag-technik/uv/uv-c-strahlung/uv-c-desinfektion_node.html

Det tyske forbunds miljøagentur
UVC-bestråling af rumluft reducerer virusbelastningen i rumluften, da den er en effektiv metode til at dræbe bakterier og deaktivere vira.
Enheder med UVC-strålingskilder har længe været anvendt til desinfektion af overflader i en række forskellige funktioner - for eksempel i laboratorier.
https://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/umwelteinfluesse-auf-den-menschen/innenraumluft/infektioese-aerosole-in-innenraeumen#konnen-mobile-luftreinigungsgerate-einen-beitrag-leisten-um-das-infektionsrisiko-in-innenraumen-durch-sars-cov-2-zu-reduz

Valg af det rigtige UV-C luftdesinfektionssystem

Siden starten af coronaviruspandemien, er der kommet mange produkter på markedet, der lover luft-desinfektion med forskellige metoder, herunder UV-C-lys. Det kan være svært at skelne mellem de mange tilbud. Vi har set nærmere på nogle af de tilbud der kommer fra vores konkurrenter. Vi har gennemgået databladene og testet nogle af dem i vores udviklingslaboratorium.
Vi har identiceret følgende kriterier, der kan hjælpe dig med at vælge det rigtige UV-C-luftdesinfektionssystem så det passer til dine forhold:

Nøglekriterier ved valg af den rigtige UV-C-desinfektionsløsning
Forskning
Et stort antal undersøgelser har vist, at vira, bakterier og svampesporer kan elimineres af UVC-lys. Ved gennemgang af resultaterne af disse forskningsprojekter skal det bemærkes, at der er forskel på overfladedesinfektion og luftrensning. I tilfælde af overfladedesinfektion anvendes store afstande (undertiden> 1 m) og lange eksponeringstider, hvorimod der i tilfælde af luftrensning gælder mindre afstande (ca. 2 cm) for at muliggøre en markant reduktion af eksponeringstiden. Ikke desto mindre er en defineret dosis UVC-lys (mJ / cm²) nødvendig for at opnå en LD-værdi på 90 (LD90 betyder, at 90% af en bestemt virus er blevet deaktiveret). Nogle af vores konkurrenters produkter annonceres med ydeevnespecifikationer, der enten er alt for lave (ingen desinfektionseffekt) eller endda teknisk urealistiske (UVC-ydeevne er begrænset af de lamper og lysdioder, der i øjeblikket er tilgængelige).

Desuden har vi ikke kendskab til noget andet produkt, der har en opholdstid i desinfektionskammeret på knap to sekunder, som er den tid, der kræves for at neutralisere viraene, og som opnås med UV-Cero 300 . Denne opholdstid kombineret med de specielle UVC-rør i vores system gør det muligt for os at opnå den høje virkningsgrad, der er nødvendig til eliminering af vira.

Laboratorietest
Visse udbydere hævder at kunne tilbyde en 'laboratorie-bekræftet' virkningsgrad mod coronavirus på op til 99,9999%. Denne værdi kan ikke opnås i et normalt miljø; det indebærer et absolut sterilt rum, som ikke er muligt i noget rum, der bruges af mennesker.
Ofte er de andre ydeevnespecifikationer for enheden uforenelige med det beskyttelsesniveau, der kræves, enten fordi UVC-ydelsen er for lav, eller fordi specifikationen ikke henviser til et enkelt passage af luft, men i stedet for en 24-timers test udført i et lille lukket rum - et urealistisk anvendelses-scenarie. Desuden er der ingen omtale af opholdstid for den ekstraherede luft i bestrålingskammeret.


Teknisk status
Der tilbydes produkter på markedet som ikke kan realiseres til den annoncerede pris med de komponenter, som findes på markedet idag.
Der skal udvises særlig omhu med tilbud baseret på LED-løsninger. UVC-LED'er er stadig meget dyre og har kun en meget begrænset levetid og lav effektivitet. Ofte er kun UVA- eller UVB-LED'er installeret, som er ubrugelige til desinfektionsformål. Generelt bør det kontrolleres, om den specificerede volumenstrøm (dvs. den hastighed, hvormed luft cirkuleres) stemmer overens med lampens UVC-output.Man bør undersøge ydelsen fra UVC- komponenten i lampen snarere end strømforbruget i watt.

Vores UV-Cero 300 desinfektions system med en luftstrømningshastighed på 150m³ / h (= 50% output) og et UVC lys ydelse på lige under 30W (4 x 7,3W) overstiger klart de værdier, der kræves for at neutralisere vira. Selv når UV-Cero 300 er indstillet til en maksimal effekt på 300 m³ / h (= 100% effekt), er virkningsgraden stadig ca. 99%.

Anvendelsesområder for UV-C teknologi

Vores UV-Cero 300 kan bruges på følgende steder uden problemer:

 • Læge praksis
 • Mødelokaler
 • Venterum
 • Skoler
 • Hospitaler
 • Plejehjem
 • Kontorer
 • Fitnessscentre
 • Receptioner
 • Detail butikker
 • og mange flere muligheder ...