> Vira har altid eksisteret

De mest kendte vira er de forskellige stammer af influenzavirus. Der findes vacciner til at kontrollere deres spredning, men der kan være risiko for uønskede bivirkninger. Nu er SARS-CoV-2 kommet, og de medicinske muligheder for bekæmpelse er stadig begrænsede.

 > UV-C bestråling

er en yderst effektiv metode til at fjerne vira fra forskellige miljøer. Teknologien til UV-bestråling har været kendt i ca. hundrede år og har hovedsageligt været brugt i medicin- og fødevareproduktion. Med den nuværende coronaviruspandemi er der nu yderligere anvendelsesområder, da UVC-lamper er en af de mest effektive metoder til bekæmpelse af bakterier, vira og svampe.

Cellestruktur før UV-C-stråling

Cellestruktur efter UV-C-stråling

Når mikroorganismer udsættes for UV-C-stråling deaktiveres cellernes DNA og RNA. Bestråling med UVC-lys er en effektiv, bekvem, økonomisk og ikke mindst miljøvenlig form for desinfektion. UV-C-desinfektion kræver desuden hverken arbejdsindsats eller brug af kemiske midler. Det er derfor både besparende og miljøvenligt, da det minimerer forbruget af kemiske desinfektionsmidler.


Vi arbejder med UV-C-desinfektion af luftbårne partikler.

Luft suges ind i enheden ved hjælp af ventilatorer og passerer forbi UV-C lys, hvor den bliver bestrålet i et bestemt tidsrum.

Efter bestråling sendes den desinficerede luft ud igen med en virkningsgrad på  
99,9% (testrapport).

Det er bevist at udstyret er absolut strålesikkert (testrapport).
 -> Kan andre producenter sige det samme om deres produkter?

> Hvorfor ikke bare bruge filtre?

Et filtersystem med et HEPA-standardfilter burde være tilstrækkeligt.                                                  
For at kunne rense den nødvendige luftmængde i timen skal disse systemer være relativt store, de støjer mere og filtrene skal udskiftes regelmæssigt, hvilket ikke er helt ufarligt.Det regelmæssige filterskift er behæftet med menneskelige fejl og forsømmes ofte efter anden eller tredje gang.Desuden er HEPA-filtre dyre i anskaffelse, hvilket fører til øgede driftsomkostninger.

> Tidsfaktor for UV-C-bestråling 

Tidsfaktoren er meget vigtig for effekten af UV-C-bestråling af luften. UV-C-bestrålingen af luften er lydløs - man kan kun høre ventilatorerne i systemet.
Der kræves knap to sekunders intensiv UV-C-bestråling for at eliminere truslen fra vira og mutanter. Ifølge eksperterne er dette tidsrum absolut nødvendigt. De fleste tilgængelige systemer på markedet fører luften forbi de integrerede UV-C-rør i mindre end et sekund -  Dette er alt for kort bestrålingstid.
DNA-strukturen af vira ødelægges først fuldstændigt efter næsten 2 sekunder bestråling, hvorved SARS-vira og deres mutanter neutraliseres. Som en bonus eliminerer systemet også de forskellige influenzavira, der hver vinter finder vej til den nordlige halvkugle.


Hvorfor også mutanter? 
Fordi de er varianter af en virus, og bliver derved også elimineret.

> Andre hævder det samme ...

... men vi kan bevise det med vores testrapport, der bekræfter en virkningsgrad på 99,9%. Dette er blevet afprøvet af et forskningslaboratorium med speciale i fotonik og virologi. ->
Interesseret? Se nedenstående rapport.